ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νομοθεσία και Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Κ.Δ.Π. 121/98 - Το Περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες (Συμφωνίες Μεταφοράς Τεχνολογίας) Διάταγμα του 1998

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2020,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής