ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 3/2023 - Aυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ για πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3(1) και 6(1) του Νόμου 13(Ι)/2008, ως έχει τροποποιηθεί, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ στον τομέα της διάθεσης τσιμέντου
10/01/2023

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής