Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Dunlop Protective Footwear Holding BV από την EQT Mid Market Europe Limited Partnership, μέσω της Dune Bidco BV
07/05/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Dunlop Protective Footwear Holding B.V. από την EQT Mid Market Europe Limited Partnership, μέσω της Dune Bidco B.V..

H EQT Mid Μarket Europe Limited Partnership αποτελεί επενδυτικό ταμείο της EQT, μιας παγκόσμιας επενδυτικής επιχείρησης (global investment firm) που προσφέρει σε επενδυτές ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων. H EQT παρέχει επίσης λύσεις κεφαλαιαγοράς (capital market solutions) για την επιχείρηση της, τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες. Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η EQT επενδύουν σε εταιρείες σε διάφορους τομείς.
Η Dune Bidco B.V. ελέγχεται έμμεσα από την EQT Mid Μarket Europe Limited Partnership και αποτελεί εταιρεία όχημα για σκοπούς της παρούσας εξαγοράς.

H Dunlop Protective Footwear Holding BV αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας και δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής προστατευτικών υποδημάτων (protective footwear) και προστατευτικού ρουχισμού (protective clothing).

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου