ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της «New Speedcast Parent» η οποία θα είναι η διάδοχος της Speedcast International Ltd, από την CB Hermes Holdings L.P.
04/01/2021

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της «New Speedcast Parent» η οποία θα είναι η διάδοχος της Speedcast International Ltd από τη CB Hermes Holdings L.P.,

H CB Hermes Holdings L.P συστάθηκε με σκοπό την απόκτηση της «New Speedcast Parent». Η εν λόγω εταιρεία ανήκει σε ένα όμιλο εταιρειών ο οποίος δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς.

Η «New Speedcast Parent» αποτελεί μια νεοσυσταθείσα οντότητα, η οποία θα είναι η διάδοχος της Speedcast International Ltd. Η Speedcast International Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αυστραλίας και είναι παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών επικοινωνίας και τεχνολογίας πληροφοριών ("IT") σε απομακρυσμένα μέρη, η οποία επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω τεχνολογίας πολλαπλής πρόσβασης, πολλαπλών ζωνών και πολλαπλών τροχιών.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής