Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της SKY CAC Ltd, από τη Cerberus Capital Management L.P., μέσω της Promontoria Sky Designated Activity Company
22/03/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Cerberus Capital Management L.P. με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της SKY CAC Ltd, μέσω της Promontoria Sky Designated Activity Company.

Η Cerberus Capital Management L.P είναι σύμβουλος επενδύσεων, εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και μέλος της Cerberus, μίας παγκόσμιας εταιρείας εναλλακτικών επενδύσεων που ασχολείται με επενδύσεις σε ακίνητη και προσωπική περιουσία κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, μετοχικών κεφαλαίων, αποθετηρίων εγγράφων (depository receipts), επενδυτικών εταιρειών, αμοιβαίων κεφαλαίων, συνδρομών (subscriptions), δικαιωμάτων αγοραπωλησίας μετοχών (warrants), ομολόγων (bonds), γραμματίων (notes), χρεογράφων (debentures), δικαιωμάτων προαίρεσης (options), και άλλων τίτλων διαφόρων ειδών και φύσης σε διάφορους κλάδους παγκοσμίως.

Η Promontoria Sky Designated Activity Company είναι εταιρεία ειδικού σκοπού δεόντων εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιρλανδίας, η οποία συστάθηκε για την υλοποίηση της προτεινόμενης εξαγοράς. Η Promontoria Sky είναι νεοσύστατη εταιρεία και δεν έχει καμία προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα ή κύκλο εργασιών.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η SKY CAC Ltd, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η SKY CAC είναι εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων που ιδρύθηκε από την Alpha International Holdings S.M.S.A. με σκοπό την απόκτηση χαρτοφυλακίου δανείων και ακινήτων από τις Alpha Credit Acquisition Company και Alpha Bank Cyprus Ltd. Η SKY CAC είναι νεοσύστατη εταιρεία και δεν έχει καμία προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα ή κύκλο εργασιών στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου