ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας Jabril Trading Co. Limited από την Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ
03/07/2019

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, με κοινοποίηση της στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται, να προβεί στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας Jabril Trading Co. Limited.

Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νομούς του Ηνωμένου Βασίλειου, εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία ως αλλοδαπή εταιρεία και δραστηριοποιείται στη διάθεση και εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών και υγραερίου σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διάθεση και εμπορία υγρών καυσίμων καθώς και υγραερίου σε κυλίνδρους γίνεται μέσω ενός δικτύου 94 πρατηρίων με την εμπορική επωνυμία «ΕΚΟ» και μέσω ανεξάρτητων μεταπωλητών. Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ είναι θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΕΛΠΕ, του μεγαλύτερου εμπορικού και βιομηχανικού ομίλου της Ελλάδας. Ο όμιλος ΕΛΠΕ δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη και οι δραστηριότητες του περιλαμβάνουν τον εφοδιασμό, διύλιση και εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη λιανική εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την παραγωγή και εμπορία χημικών / πετροχημικών, την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, την παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή και εμπορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές).

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας Jabril Trading Co. Limited και συγκεκριμένα πρατήριο βενζίνης που βρίσκεται στη Λεμεσό, το οποίο δραστηριοποιείται στην πώληση και διάθεση υγρών καυσίμων και λιπαντικών για μηχανοκίνητα αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέτες.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής