ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Element Materials Technology Group Ltd από την Temasek Holdings (Private) Ltd μέσω της EM Bidco Limited
01/03/2022

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση από την Temasek Holdings (Private) Ltd του μετοχικού κεφαλαίου της Element Materials Technology Group Ltd, μέσω της EM Bidco Limited.

Η Temasek Holdings (Private) Ltd είναι μια εταιρεία επενδύσεων δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σιγκαπούρης. Το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων όπως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, μέσα ενημέρωσης και τεχνολογία, καταναλωτικά προϊόντα και ακίνητα, μεταφορές και βιομηχανίες, καθώς και βιοεπιστήμες και αγροεπιχειρήσεις (life sciences & agri-food).

Η EM Bidco Limited μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, η οποία είναι πλήρως έμμεσα ελεγχόμενη της Temasek.

Η Element Materials Technology Group Ltd είναι μετοχική η οποία παρέχει έλεγχο, επιθεώρηση, πιστοποίηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων της αεροδιαστημικής, του κατασκευαστικού τομέα, του περιβάλλοντος, της κινητικότητας, των βιοεπιστημών, των συνδεδεμένων τεχνολογιών και της ενέργειας. Δραστηριότητες της είναι να ελέγχει, να επιθεωρεί και να πιστοποιεί τα προϊόντα, τα εξαρτήματα, τα εμπορεύματα, τα δεδομένα και την τεχνολογία που της παρέχουν οι πελάτες της ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια και τη συμμόρφωση τους.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής