ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Cartel Hotline


Οι συμπράξεις που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, απαγορεύονται ρητά από το άρθρο 3 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, καθώς επίσης από το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανίχνευση και η δραστική λήψη μέτρων εναντίον των επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε καρτέλ αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτές τις παράνομες συμφωνίες είναι πολύ σημαντική για τον εντοπισμό και το τερματισμό των παράνομων συμπράξεων.

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, αντιλαμβανόμενη την εμπιστευτικότητα των στοιχείων που προσκομίζονται σε τέτοιες περιπτώσεις, δέχεται την υποβολή πληροφοριών κα στοιχείων αναφορικά με την ύπαρξη παράνομων συμπράξεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση cartelhotline@competition.gov.cy.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής