ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
International Competition Network (ICN)


Το Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού καθιερώθηκε τον Οκτώβριο του 2001 στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της ετήσιας διάσκεψης σχετικά με το δίκαιο του ανταγωνισμού που οργανώθηκε από το Fordham Corporate Law Institute.

Το Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού ("International Competition Network") συνιστά ένα άτυπο δίκτυο μεταξύ των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών που στόχο έχει την εφαρμογή της πολιτικής του ανταγωνισμού ανά το παγκόσμιο. Ειδικότερα, μέσα από το διάλογο και τον κοινό προσανατολισμό των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, το ICN ενθαρρύνει τη διάδοση των εμπειριών και των πρακτικών που ακολουθεί η κάθε αρχή ανταγωνισμού.

Τα μέλη του ICN αποτελούν 90 εθνικές αρχές ανταγωνισμού που προέρχονται από 74 κράτη του κόσμου, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέλη του επίσης αποτελούν, διάφοροι μη κυβερνητικοί οργανισμοί (Non-governmental advisers), οι οποίοι παρόλο που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στο έργο του ICN, εντούτοις δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις του δικτύου. Οι δραστηριότητες του ICN πραγματοποιούνται σε εθελοντική βάση και στηρίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στην καλή θέληση και συνεργασία μεταξύ των μελών του.


Έλεγχος Συγκεντρώσεων και Διαδικασία

Σημείωση: Ο πίνακας στοχεύει στην παροχή ενδεικτικών πληροφοριών και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τη νομοθεσία αυτή καθ’ αυτή.


Anti-cartel Enforcement Template

Σημείωση: Ο πίνακας που επισυνάπτεται στα Σχετικά Αρχεία,ί στοχεύει στην παροχή ενδεικτικών πληροφοριών και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τη νομοθεσία αυτή καθ’ αυτή.

Cartel_Template_with_private_enforcement_CY-2023.doc-.pdfCartel_Template_with_private_enforcement_CY-2023.doc-.pdf


Σχετικά Αρχεία:
  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής