ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αρχείο - Νέα


Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Hide details for 20182018

 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Ceske aerolinie a.s. από την Travel Service a.s.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της ETS Holdings Inc. από την The Baring Asia Private Equity Fund VI, μέσω της Sarbacane Bidco, Inc.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Diapo Ltd από τη Foodlink (Cyprus) Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Husky IMS International Ltd από τo Platinum Equity Group
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της First Names Holdings Limited από την Astorg Group, μέσω της SGG (FNG) Netherlands B.V.
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου υπ’ αρ. 428/2014, επί της προσφυγής της SALAMIS SHIPPING SERVICES LTD με την οποία επικυρώθηκε απόφαση της Επιτροπής.
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου υπ’ αρ. 488/2014, επί της προσφυγής της ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, με την οποία επικυρώθηκε απόφαση της Επιτροπής.
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου υπ’ αρ. 12/2014, επί της προσφυγής της BACENCO LTD, με την οποία επικυρώθηκε απόφαση της Επιτροπής
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Callidus Software Inc. από τη SAP SE, μέσω της SAP America Inc.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις Amathus Public Ltd και Kanika Group Ltd, η οποία θα αναλάβει με την Kanika Hotels Ltd από κοινού το ξενοδοχείο AMAVI HOTEL.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση κοινού ελέγχου της Heta Real Estate d.o.o. Beograd, διαφόρων οχημάτων ειδικού σκοπού και ορισμένων ακινήτων από τις APS Capital Group s.r.o., Loan Management Investicni Fond a.s., Balbec Invest III S.a.r.l. και Seta Subco 1 S.a.r.l.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της SAKZA Group a.s. από την KKCG AG, μέσω της SAKZA Group PLC
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Dunlop Protective Footwear Holding BV από την EQT Mid Market Europe Limited Partnership, μέσω της Dune Bidco BV
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση δραστηριοτήτων της USB Bank Ltd από την AstroBank Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Westag & Getalit Aktiengesellschaft από την Broadview Holding B.V., μέσω της Broadview Industries AG
 • Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της στις 16/5/2018 επέβαλε στην εταιρεία Hermes Airports Ltd πρόστιμο ύψους € 1.193.864, για παράβαση του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, στο πλαίσιο εξέτασης της καταγγελίας της εταιρείας Y. Karydas Car Engineering & Valeting Services Ltd εναντίον της εταιρείας Hermes Airports Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία επιχείρησης με την ονομασία VLPG PLANT LTD από τις εταιρείες Petrolina (Holdings) Public Ltd, Synergas Ltd και Intergaz Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη Hellenic Bank Public Company Ltd δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ
 • H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού αποφάσισε να κινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης της πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την ονομασία VLPG PLANT LTD από τις εταιρείες Petrolina (Holdings) Public Ltd, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤΔ και Intergaz Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης διαμεταφορών φορτίου της Inchcape Shipping Services Holdings Ltd από την Investment Corporation of Dubai
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση δικαιωμάτων ορισμένων προϊόντων της Starbucks Corporation από τη Nestlé S.A
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Probiotics International Ltd από την Archer Daniels Midland (UK) Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη Sidel Participations SAS του αποκλειστικού ελέγχου επί της Pet Engineering S.r.l.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της PVHC Holding Corp από την Onex Corporation, μέσω της Spray Parent, Inc.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας Demstar Automotive Ltd που σχετίζεται με τα οχήματα με την εμπορική επωνυμία Peugeot, από την εταιρεία GPA Vision Drive Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Radisys Corporation, από την Reliance Industries Ltd, μέσω της Integrated Cloud Orchestration Inc..
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Sportradar AG από το Canada Pension Plan Investment Board
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της The Collected Group LLC από την KKR & Co Inc.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της mertus 435. GmbH, της SUSE Linux GmbH και της SUSE LLC, από την EQT Fund Management S.a.r.l., μέσω της Marcel Bidco GmbH
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της στις 22/6/2018 επέβαλε στην εταιρεία FISSLER GmbH πρόστιμο ύψους €168.441,63, για παράβαση του άρθρου 6(2) περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008, Ν.13(Ι)/2008, στο πλαίσιο επανεξέτασης της επιβολής διοικητικού προστίμου μετά την έκδοση της υπ’ αριθμό 2056/2012 Απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερομηνίας 12/09/2016 αναφορικά με την Απόφαση ΕΠΑ: 42/2012 στην Καταγγελία Alpha Electric House Ltd εναντίον της εταιρείας Fissler GmbH
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεων στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την υπ’ αριθμό 25/2018 απόφασή της ημερομηνίας 13/7/2018, ομόφωνα κατέληξε ότι δεν έχουν στοιχειοθετηθεί οι σωρευτικές προϋποθέσεις που το άρθρο 28 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 θέτει για την έκδοση των προσωρινών μέτρων, αναφορικά με την αίτηση για τη λήψη προσωρινών μέτρων που υποβλήθηκε από την εταιρεία BLADE Enterprises Limited εναντίον του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων και περιοδικών Κύπρου και Εκδοτών μελών του Συνδέσμου
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτίασης στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (ΘΟΚ) αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την υπ’ Αριθμό 24/2018 Απόφασή της στις 6/7/2018, ομόφωνα κατέληξε ότι δεν έχουν στοιχειοθετηθεί οι σωρευτικές προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 28 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 για την έκδοση των προσωρινών μέτρων, αναφορικά με την αίτηση για τη λήψη προσωρινών μέτρων που υποβλήθηκε από την εταιρεία Premier Shukuroglou Cyprus Ltd εναντίον της εταιρείας ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με δημιουργία κοινή επιχείρησης από τις Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιος Λτδ και Printco Manufacturing & Trading Ltd
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των LOGOCOS NATURKOSMETIK AG και Logo-Bau GmbH & Co. Grundstucksverwaltungs KG από τη L’Oreal S.A.
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεως στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στην ΑΤΗΚ πρόστιμο συνολικού ύψους €1.166.175 για παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 στo πλαίσιο της εξέτασης καταγγελίας της εταιρείας PrimeTel Co Ltd εναντίον της ΑΤΗΚ και της LTV
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτίασης στην Detelina Dairy Ltd αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1)(β) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού στα πλαίσια της Καταγγελίας των εταιρειών Pittas Dairies Ltd και Pittas Dairy Industries Ltd εναντίον του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ με απόφασή της επέβαλε στον Παγκύπριο Οργανισμό Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ πρόστιμο συνολικού ύψους €1.557.180 για παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της κηρύσσει τη συγκέντρωση αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την ονομασία VLPG PLANT LTD από τις εταιρείες Petrolina (Holdings) Public Ltd, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤΔ και Intergaz Ltd, συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις.
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για τις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις με αρ. 5651/2013 και 6297/2013, με την οποία επικύρωσε τις αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση εκ μέρους της AEPF III 34 S.a.r.l αποκλειστικού ελέγχου της CYCMC I Limited από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του κοινού ελέγχου επί της UCPIH Ltd από τις The Goldman Sachs Group, Inc. και Dragon Capital Investments Ltd
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Δικαστήριο με την απόφαση του επί της προσφυγής με αρ. 919/2013, επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής με αρ.3/2013
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στις εταιρείες 1) Ματθαίος Ιωάννου Έτοιμο Μπετόν Λτδ, 2) Κ. Κυθραιώτης Σκυρόδεμα Λτδ, 3) Skyramix Ltd, 4) Athinodorou & Poullas Super Beton Ltd, 5) Top Mix Concrete Ltd, 6) Ι &S KRITONIS LIMITED, 7) BETOMAN LIMITED, 8) ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON LTD και 9) ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ, πρόστιμο συνολικού ύψους €1.155.593 (ενός εκατομμυρίου, εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων ενενήντα τριών ευρώ) για παράβαση των άρθρων 3(1)(α) και (γ) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ανακοίνωση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού αναφορικά με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας ημερομηνίας 27/9/2018 για παραχώρηση δωρεάν μετρητών γλυκόζης αίματος και αντιδραστηρίων σε ταινίες σε δικαιούχους ασθενείς.
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης Broadband Connectivity Solutions (Restricted) Limited από τις εταιρείες Al Yah Satellite Communications PrJSC και Hughes Network Systems LLC
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεως στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κοκκινοτριμιθιάς αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Norddeutsche Reederei H. Schuldt GmbH & Co. KG, της Verwaltung “NRS” GmbH και συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων, από την Advent International Corporation
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεων στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ανακοίνωση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού - Διενέργεια επί τόπου έλεγχου στα γραφεία της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της D.Med Consulting GmbH από την Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, μέσω της Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH, Bad Homburg v.d.H., Germany.
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεων στις εταιρείες Fereos Ltd, Cosmos Trading Ltd, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, B.A.T. (Cyprus) Ltd και Cassandra Trading Ltd αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με τίτλο «Δυναμική και εξελίξεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή»
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Qualitrics International Inc. από την SAP America, Inc., μέσω της Bucknell merger Subsidiary Inc
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Aνακοίνωση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού - Διενέργεια ολονύκτιας επί τόπου έρευνας στη Χονδρική Αγορά Λευκωσίας, Χονδρική Αγορά Λεμεσού και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά των νωπών οπωροκηπευτικών
 • Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Holiday Taxis Group Ltd από τo Hotelbeds Group, μέσω της Trina Group Ltd
 • Πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα «Δυναμική και εξελίξεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή», 13/12/2018
 • Show details for 20172017
  Show details for 20162016
  Show details for 20152015
  Show details for 20142014
  Show details for 20132013
  Show details for 20122012
  Show details for 20112011
  Show details for 20102010
  Show details for 20092009
  Show details for 20082008
  Show details for 20072007
  Show details for 20062006
  Show details for 20052005
  Show details for 20042004
  Show details for 20032003
  Show details for 20022002

    Twitter Icon  Facebook Icon
  _______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
  Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
  Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής