ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Lekki International Container Terminal Services LFTZ Enterprise από την CMA Terminals S.A.S.
31/01/2014

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες CMA CGM S.A. και International Container Terminal Services, Inc. με κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι η εταιρεία CMA Terminals S.A.S., έμμεση θυγατρική της CMA CGM S.A., προέβηκε σε εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Lekki International Container Terminal Services LFTZ Enterprise.

Η CMA Terminals S.A.S. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει έμμεσα στη CMA CGM S.A. η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας και αποτελεί εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Η Lekki International Container Terminal Services LFTZ Enterprise είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Νιγηρίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι θυγατρική της International Container Terminal Services, Inc. και λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται και επισκευάζει τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων της Lekki στη Νιγηρία.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.


  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής