ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 25/2010 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών Mitsui & Co. (USA) Inc. και Nucor Corporation Inc. για τη δημιουργία της εταιρείας Numit LLC, μέσω των θυγατρικών τους εταιρειών Game Changer Holdings Inc. και Nucor Homerun Holdings Inc., με σκοπό τον κοινό έλεγχο της εταιρείας Steel Technologies Inc.
16/04/2010

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής