ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 41/2018 - Αυτεπάγγελτη έρευνα για διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης του άρθρου 3 του Νόμου και / ή 101 της ΣΛΕΕ αναφορικά με τη Β’ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας
30/08/2018

Twitter Icon  
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2022,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής