ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Φωτογραφικό Υλικό
Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού Λευκωσία - 2 Οκτωβρίου, 2012

Στις φωτογραφίες παρουσιάζονται με σειρά από πάνω αριστερά η κα. Λουκία Χριστοδούλου - Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, ο κ. Νεοκλής Συλικιώτης - Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο κ. Γιώργος Αρέστη - Δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ο κ. Joacquin Almunia - Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. και Ευρωπαίος Επίτροπος, η κα Λουκία Χριστοδούλου, η κα Λουκία Χριστοδούλου με τον κ. Joacquin Almunia, η κα Χριστιάνα Σιδέρη – Διευθύντρια της Υπηρεσίας της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, ο κ. Δημήτριος Λουκά - Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο κ. Bruno Lasserre - Πρόεδρος του Autorite de la Concurrence Γαλλίας, ο κ. Jacques Steenbergen - Γενικός Διεθυντής Direction generale de la concurrence Βελγίου, ο κ. Theodor Thanner - Γενικός Διεθυντής Bundeswettbewerbsbehφrde – Αυστρίας, ο κ. Philip Collins - Πρόεδρος του Office of Fair Trading Ην. Βασιλείου και ο Δρ. Alexander Italianer - Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού - Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακολουθούν τέσσερεις φωτογραφίες από τα πάνελ ομιλητών, τρεις φωτογραφίες από τους σύνεδρους, η οικογενειακή φωτογραφία και δύο φωτογραφίες από το δείπνο που ακολούθησε στην Πύλη Αμμοχώστου.
  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής