ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Cablenet Communication Systems Ltd από την GO Plc.
21/07/2014

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Cablenet Communication Systems Ltd και GO Plc με κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησαν ότι η GO Plc προτίθεται να εξαγοράσει μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας Cablenet Communication Systems Ltd.

Η αγοράστρια εταιρεία, GO Plc, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί παροχέα αστικών και υπεραστικών τηλεφωνικών υπηρεσιών, ασύρματων υπηρεσιών (wireless services), καλωδιακής τηλεόρασης και DSL πρόσβασης στο διαδίκτυο και εδρεύει στην πόλη Μάρσα της Μάλτας.

Η εταιρεία στόχος, Cablenet Communication Systems Ltd, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Cablenet Communication Systems Ltd ασχολείται με την παροχή τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο μέσω της προσφοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών, σταθερής τηλεφωνίας και τηλεόρασης μέσω δικής της καλωδιακής υποδομής.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.


  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής