ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος- ΜΕΒΓΑΛ- Ανώνυμος Εταιρεία από την Δέλτα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων
09/10/2014

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη εξαγορά μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος- ΜΕΒΓΑΛ- Ανώνυμος Εταιρεία (εφεξής η «ΜΕΒΓΑΛ») από την Δέλτα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων (εφεξής η «ΔΕΛΤΑ»).

Η ΜΕΒΓΑΛ είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και ανήκει σε φυσικά πρόσωπα. Οι δραστηριότητες της ΜΕΒΓΑΛ είναι η παραγωγή και η διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως γάλα, τυρί και παρεμφερή προϊόντα γιαουρτιού και χυμών φρούτου. Η ΜΕΒΓΑΛ δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πώληση γιαουρτιού και τυριού φέτα.

Η ΔΕΛΤΑ αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Eλλάδας. Η ΔΕΛΤΑ είναι θυγατρική της VIVARTIA Συμμετοχών Α.Ε(εφεξής η «VIVARTIA»)., μέλος του ομίλου Marfin Investment Group (εφεξής η «ΜIG»). H ΔΕΛΤΑ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων. Η VIVARTIA μέσω θυγατρικών της στον κλάδο τροφίμων και ποτών και στον κλάδο εστίασης. Η ΜIG είναι επενδυτική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και δραστηριοποιείται στους κλάδους της επιβατηγού ναυτιλίας, μεταφορές, πληροφορικής, κτηματικά, υγείας, τουρισμού και της ψυχαγωγίας.

Η ΜΙG δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω των θυγατρικών της στην πώληση σοκολατούχου γάλακτος, γιαουρτιού και στον κλάδο του τουρισμού.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής