ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Frank Mohn AS από την εταιρεία Alfa Laval Nordic AS
23/04/2014

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Alfa Laval Nordic AS με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι θα προβεί σε εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Frank Mohn AS.

Η Alfa Laval Nordic AS είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Νορβηγίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι προμηθευτής παγκόσμιας εμβέλειας, προϊόντων και λύσεων για σκοπούς μεταφοράς θερμότητας, διαχωρισμών και διαχείρισης υγρών. Τα βασικά προϊόντα της Alfa Laval Nordic AS είναι εναλλακτές θερμότητας, διαχωριστές, αντλίες και βαλβίδες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε τομείς όπως ενέργεια, περιβάλλον, τρόφιμα και φαρμακευτικά προϊόντα.

Η Frank Mohn AS είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Νορβηγίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή, πώληση, και εξυπηρέτηση μετά την πώληση αντλιών και συστημάτων αντλίας σε σχέση με το ναυτιλιακό τομέα καθώς και με τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επιπρόσθετα, μετά από εσωτερική αναδιοργάνωση, η Frank Mohn AS θα δραστηριοποιείται και σε επενδύσεις σε βιομηχανίες όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ακίνητα.


  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής