ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της GCS Holding B.V. από την Ingenico S.A.
24/07/2014

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Ingenico S.A. με κοινοποίησή της προς την Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προέβηκε σε εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας GCS Holding B.V.

Η Ingenico S.A. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας και ανήκει στον όμιλο εταιρειών Ingenico. Η εν λόγω εταιρεία παρέχει ασφαλείς λύσεις πληρωμών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές πεδίο. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν σχετικές υπηρεσίες πληρωμών μέσω τερματικών και καταστημάτων και υπηρεσίες πληρωμών μέσω διαδικτύου.

Η GCS Holding B.V. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας και ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών Global Collect. Ο εν λόγω Όμιλος παρέχει υπηρεσίες πληρωμών για τους διεθνείς εμπόρους μέσω του διαδικτύου. Η GCS Holding B.V. είναι η ιθύνουσα εταιρεία της Global Collect Services B.V., εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Η Global Collect Services B.V. παρέχει υπηρεσίες δεδομένων και επεξεργασίας πληρωμών, υπηρεσίες είσπραξης τιμολόγησης, υπηρεσίες συμψηφισμού, απάτης και υπηρεσίες αναφοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4)(α) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου αρ. 83(I)/2014.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής