ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 90/2008 - Πράξη συγκέντρωσης αναφορικά με τις εταιρείες The Cyprus Cement Public Company Ltd και Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ μέσω Συμφωνίας Πλαίσιο ημερ. 9.3.2007
10/10/2008

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2023,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής