Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει τα κριτήρια της κατά προτεραιότητας εξέτασης υποθέσεων της
25/09/2014


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της διακριτικής της ευχέρειας ως καθορίζεται στο άρθρο 23Α των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 έως 2014, συνεκτιμώντας τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση, η οποία έληξε στις 23/7/2014, με απόφασή της η οποία δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 19/9/2014, πρόβηκε στον καθορισμό των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης υποθέσεων.

Η απόφασή της Επιτροπής (Κριτήρια Προτεραιότητας) (Κ.Π.) Αρ. 1, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.


Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

25/09/2014  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου