ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 120/2008 - Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών CLR CAPITAL PUBLIC LTD και Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ
24/11/2008

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής