ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 1/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης γυάλινων συσκευαστικών δοχείων του Ομίλου Piramal, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμμετοχής που κατέχει η Piramal Glass Private Limited σε ορισμένες θυγατρικές της από την The Blackstone Group Inc.
13/01/2021

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής