ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση των «ACE» laundry aids (βοηθήματα πλύσης ρούχων) μέρος της επιχείρησης της The Procter & Gamble Company από την Fater S.p.A.
07/03/2014

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Procter & Gamble Company και Fater S.p.A., με κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι η Fater S.p.A. θα προβεί σε απόκτηση τμήματος της Procter & Gamble Company, ήτοι του μέρους της επιχείρησης που σχετίζεται με τα βοηθήματα πλύσης ρούχων «ACE».

H Fater S.p.A αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της Tenimenti Angelini S.p.A και της Procter & Gamble Holding S.r.l. Οι δραστηριότητες της Fater S.p.A σχετίζονται με την παραγωγή και πώληση πάνων, προϊόντων ακράτειας ενηλίκων, σερβιέτες υγείας και από το 2012 με πρόσθετα πλύσης ρούχων.

Η Tenimenti Angelini S.p.A αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στον όμιλο Angelini ο οποίος κατασκευάζει και εμπορεύεται κυρίως φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα φροντίδας υγείας.
Η Procter & Gamble Company αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Πολιτείας του Οχάιο (ΗΠΑ). Είναι η τελική μητρική εταιρεία διεθνούς ομίλου εταιρειών που ασχολείται με την παραγωγή προϊόντων οικιακής φροντίδας, φροντίδα ομορφιάς και υγείας, φροντίδα για παιδιά και την οικογένεια. H Procter & Gamble Holding S.r.l είναι θυγατρική της Procter & Gamble Company.

Ο στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αφορά την απόκτηση τμήματος επιχειρηματικής δραστηριότητας της Procter & Gamble και συγκεκριμένα περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία που αφορούν την παραγωγή, συσκευασία, διανομή, προώθηση και πώληση των προϊόντων φροντίδας ρούχων υπό την εμπορική επωνυμία ACE. Ειδικότερα, η στοχευόμενη επιχείρηση περιλαμβάνει προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (εντός και εκτός πλύσης) για καλύτερη απόδοση αφαίρεσης λεκέδων, καθαρισμού ή λεύκανσης (laundry aids).

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.


  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής