ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 36/2020 -1.Καταγγελία της εταιρείας Φαρμακεία Γεωργία Προδρόμου Λτδ εναντίον της ΕΤΥΚ και ΤΥΕΤΥΚ (αρ. φακ. 11.17.016.15) - 2. Καταγγελία της εταιρείας Φαρμακείο Νικόλας Σπανός Λτδ εναντίον της ΕΤΥΚ και ΤΥΕΤΥΚ (αρ. φακ. 11.17.017.01) - 3. Καταγγελία της εταιρείας Παυλίνα Παναγίδου Φαρμακείο Λτδ εναντίον της ΕΤΥΚ και ΤΥΕΤΥΚ (αρ. φακ. 11.17.017.02)
30/07/2020

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής