ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της XBT Holding S.A. από τις OEP VIII, L.P., One Equity Partners VIII-A, L.P. και One Equity Partners VIII-B SCSp
01/03/2023

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της XBT Holding S.A. και των θυγατρικών της από τα ταμεία OEP VIII, L.P., One Equity Partners VIII-A, L.P. και One Equity Partners VIII-BSCSp.

Το OEP VIII, L.P., One Equity Partners VIII-A, L.P. και One Equity Partners VIII-BSCSp είναι ταμεία που διαχειρίζεται και συμβουλεύει τελικώς η One Equity Partners. H One Equity Partners είναι εταιρεία μεσαίας αγοράς ιδιωτικών κεφαλαίων, η οποία επικεντρώνεται σε μετασχηματιστικούς συνδυασμούς στους τομείς της βιομηχανίας, της υγείας και της τεχνολογίας στην Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

Ο Στόχος στην προτεινόμενη συγκέντρωση είναι η XBT Holding S.A., εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Ο Στόχος είναι ένας ιδιόκτητος παγκόσμιος πάροχος φιλοξενίας, λύσεων δικτύου και ανάπτυξης δικτύων που δραστηριοποιείται στον αυτοματοποιημένο χώρο Infrastructure as-a-Service (IaaS). Αναλυτικότερα, ο Στόχος προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Bare Metal Cloud, CDN (Δίκτυο Διανομής Περιεχομένου), VPS (Εικονικοί Ιδιωτικοί Διακομιστές), Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, Αποκλειστικοί Διακομιστές (Dedicated Services), IP Transit, Υπηρεσίες Φιλοξενίας Ιστού και Υπηρεσίες εγγραφής ονόματος τομέα.

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής