ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 113/2008 - Γνωστοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιριών Vivartia Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Προϊόντων Διατροφής και Υπηρεσιών Εστίασης, Αλκμήνη Catering Ανώνυμος Εταιρία Επενδύσεων, Everest Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων και Olympic Catering A.E.
23/10/2008

  Twitter Icon  Facebook Icon
_______________________________________________   Twitter Icon  Facebook Icon
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής