Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Pioneer DJ Corporation από την εταιρεία KKR & Co, L.P., μέσω της θυγατρικής της PDJ Holdings Co., Ltd.
20/11/2014


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Pioneer DJ Corporation αναφορικά με τις δραστηριότητες DJ της Pioneer Corporation, από την εταιρεία KKR & Co, L.P., μέσω της θυγατρικής της PDJ Holdings Co., Ltd.

Η KKR & Co. L.P. είναι διεθνής εταιρεία επενδύσεων η οποία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων σε επενδυτές. Η εν λόγω εταιρεία παρέχει επίσης λύσεις για αγορές κεφαλαίου. Τα ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζονται από την KKR & Co. L.P. επενδύουν σε εταιρείες σε διάφορους τομείς.

H PDJ Holdings είναι ειδικό όχημα το οποίο συστάθηκε από την KKR με σκοπό την απόκτηση όλων των μετοχών της Pioneer DJ Corporation.

Η Pioneer DJ Corporation αποτελεί νεοσυσταθείσα εταιρεία στην οποία, η Pioneer Corporation θα μεταφέρει τις δραστηριότητες της που αφορούν τον τομέα DJ. Ως εκ τούτου, η Pioneer DJ Corporation θα ασχολείται με τον σχεδιασμό, την παραγωγή και πώληση εξοπλισμού που σχετίζεται με προϊόντα DJ. Τα κύρια προϊόντα θα είναι διαφορετικές κονσόλες μίξης ήχου DJ, εξειδικευμένα CD player για DJ, καθώς επίσης ακουστικά, ηχεία και ρυθμιστές (controllers) ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου