ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αποφάσεις

Απόφαση ΕΠΑ: 60/2018 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση εκ μέρους της AEPF III 34 S.a.r.l του μετοχικού κεφαλαίου της CYCMC I Limited από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
27/11/2018

Twitter Icon  
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2022,
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής