Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της Payzone Ελλάς ΑΕ από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
22/10/2014


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Payzone Ελλάς ΑΕ από την εταιρεία ΟΠΑΠ ΑΕ, μέσω της θυγατρικής της ΟPAP INVESTMENT LTD.

Η ΟΠΑΠ ΑΕ αποτελεί δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται παγκόσμια κυρίως στη αγορά αριθμολαχείων και στοιχημάτων.

Η ΟPAP INVESTMENT LTD αποτελεί ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά τυχερών παιχνιδιών.

H PAYZONE ΕΛΛΑΣ ΑΕ αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιρλανδικής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών και τεχνολογιών στην κινητή τηλεφωνία και το διαδίκτυο.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου