Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


«Η σημασία του ανταγωνισμού σε περιόδους οικονομικής κρίσης»
31/10/2014


Συνέδριο με θέμα «Η σημασία του ανταγωνισμού σε περιόδους οικονομικής κρίσης» στην Λευκωσία διοργάνωσε η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) με τη στήριξη του Enterprise Europe Network.

Σε χαιρετισμό του στο συνέδριο ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Μάριος Δημητριάδης επισήμανε ότι η ενίσχυση του τομέα της επιχειρηματικότητας και η προστασία του ανταγωνισμού οδηγούν σε πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης της οικονομίας του τόπου. Ταυτόχρονα τόνισε ότι, η κυβέρνηση καταβάλλει έντονες προσπάθειες για να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν και να συμβάλουν στην ανάπτυξη που όλοι προσδοκούν και επιδιώκουν. Αναφέρθηκε ακόμη στην πρόσφατη τροποποίηση, της περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νομοθεσίας, και τόνισε ότι με τις τροποποιήσεις αυτές ενισχύονται οι εξουσίες της ΕΠΑ και οι συνθήκες του ανταγωνισμού στην αγορά, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται περαιτέρω σύγκλιση της εθνικής νομοθεσίας με το δίκαιο του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού κ. Λουκία Χριστοδούλου, στην εισαγωγική της ομιλία επισήμανε ότι το συνέδριο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας με απώτερο στόχο την καλλιέργεια κουλτούρας ανταγωνισμού στη συνείδηση του Κύπριου επιχειρηματία και πολίτη-καταναλωτή. Ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού για την παρουσία τους στο συνέδριο και σημείωσε ότι η παρουσίαση του έργου της Ελληνικής Επιτροπής θα βοηθήσει όλους τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα το πόσο σημαντική είναι η πιστή εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις αλλά και για την ανάκαμψη της οικονομίας γενικότερα. Η Πρόεδρος της ΕΠΑ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Πρωτόκολλο συνεργασίας με την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού που υπογράφτηκε στις 30 Οκτωβρίου 2014 και εξέφρασε την ελπίδα ότι «η υπογραφή του εν λόγω Πρωτοκόλλου θα αποτελέσει μόνο την αρχή για στενότερη συνεργασία με την αδελφή αρχή και βάση για περισσότερες συναντήσεις και αμοιβαία υποστήριξη στο δύσκολο έργο που έχουν να επιτελέσουν και οι δύο αρχές.»

Στην ομιλία της η κα Χριστοδούλου παρουσίασε συνοπτικά το έργο της Επιτροπής κατά τα τελευταία δύο έτη. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της Επιτροπής να προωθήσει αριθμό τροποποιήσεων σχετικά με τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο καθώς και την αντικατάσταση του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 1999. Σημείωσε ότι με τις αλλαγές αυτές, επιτεύχθηκε αφενός η περαιτέρω σύγκλιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού και αφετέρου η εξασφάλιση ενός υψηλότερου επιπέδου ανταγωνισμού στην αγορά με την ενίσχυση και διεύρυνση των εξουσιών της ΕΠΑ για τη ρύθμιση και προστασία του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη Δημοκρατία.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Δημήτριος Κυριτσάκης αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές του συνεδρίου για την πρόσκληση και τη φιλοξενία αναφέρθηκε στις δυσκολίες και τις προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει η Επιτροπή με βάση τα δεδομένα της οικονομικής κρίσης. Ο κ. Κυριστάκης επισήμανε ότι μέσω του μηχανισμού στήριξης επετεύχθητε η ενδυνάμωση του προσωπικού της Διεύθυνσης που επέτρεψε στην Επιτροπή τον επαναπροσδιορισμό των στρατηγικών στόχων της, διατηρώντας ένα σταθερό επίπεδο εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού, ανεξαρτήτως της οικονομικής κρίσης, με παράλληλη προσαρμογή της κατανομής και προτεραιοποίησης εκκρεμών υποθέσεων. Ταυτόχρονα ενίσχυσε τις δράσεις παρακολούθησης των αγορών και διεύρυνε και εμβάθυνε το γνωμοδοτικό της έργο για την προώθηση πολιτικών του ανταγωνισμού (advocacy), με στόχο να συμβάλλει σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να ευαισθητοποιήσει περαιτέρω δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα ανταγωνισμού. Τέλος, ο κ. Κυριτσάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δυο Επιτροπών, Κύπρου και Ελλάδας, τονίζοντας ότι αυτό θα φέρει πιο κοντά τις δύο Επιτροπές στην ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών, σημειώνοντας την αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ των οικονομιών των δύο χωρών

Η εκπρόσωπος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου κα Στάλω Δημοσθένους παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας του Enterprise Europe Network και τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Δημήτρης Λουκά, ανέλυσε το στρατηγικό σχεδιασμό και τις προτεραιότητες της Ελληνικής Επιτροπής στη βάση των δεδομένων της οικονομικής κρίσης και του μηχανισμού στήριξης. Ειδικότερα ανάλυσε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη διαμόρφωση πολιτικής ανταγωνισμού στην Ελλάδα, στο ρόλο της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού υπό τα νέα αυτά δεδομένα καθώς και στους τρεις βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής της Ελληνικής Αρχής.

Το Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, κα Λευκωθέα Ντέκα, προέβηκε σε μια ανασκόπηση των αποφάσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού την τετραετία 2010-2014 οι οποίες αφορούσαν τους τομείς των τροφίμων, της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, λοιπών βασικών καταναλωτικών αγαθών, την ενέργεια καθώς και τα δομικά υλικά. Η κ. Ντέκα αναφέρθηκε στα διάφορα μέτρα που λήφθηκαν από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού στα πλαίσια της εξέτασης των αποφάσεων αυτών και κλείνοντας, μίλησε για τις νέες προκλήσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Το Μέλος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου κα. Ελένη Καραολή, μίλησε για το ρόλο της πολιτικής Προστασίας του Ανταγωνισμού. Η κα Καραολή έκανε εκτενή αναφορά στο έργο της Επιτροπής κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Ακολούθως, αναφέρθηκε στις αντιανταγωνιστικές συμπράξεις και πράξεις που εμπίπτουν στο άρθρο 6 των Περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008-2014, με αναφορά στις αποφάσεις της Επιτροπής τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το ζήτημα αυτό.

Η Ανώτερη Λειτουργός της Υπηρεσίας της ΕΠΑ κα Όλγα Δρουσιώτη Παπαχρυσάνθου, μίλησε για ορισμένες μορφές απαγορευτικών συμπράξεων οι οποίες είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, δίδοντας σχετικά παραδείγματα απαγορευτικών πρακτικών. Αναφερόμενη στο πόσο επιβλαβείς είναι οι απαγορευτικές συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων, παρουσίασε διάφορες αποφάσεις της Επιτροπής. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι βασικές πρόνοιες του Σχεδίου Επιείκειας στη βάση του οποίου επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν σε μυστικές συμπράξεις και επιθυμούν να δώσουν τέλος στη συμμετοχή τους, μπορούν να δώσουν στοιχεία στην ΕΠΑ ώστε να τύχουν απαλλαγής ή μείωσης του διοικητικού προστίμου.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις στους ομιλητές στο τέλος των παρουσιάσεων.

Το Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2014 σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας παρακολούθησαν οικονομολόγοι, δικηγόροι, λογιστές, ακαδημαϊκοί, καθώς και εκπρόσωποι που επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου